Recykling aluminium

 

Gospodarka obiegu zamkniętego i organiczność surowców, uświadomiły wysokorozwiniętym społecznościom konieczność świadomego korzystania ze środowiska i jego zasobów naturalnych. Dzięki recyklingowi aluminium realizujemy zasadę zero waste- w procesie odzysku przywracamy do użytkowania wysortowany strumień wysokojakościowego aluminium, chroniąc środowisko.

Wtyczka

Elektroodpady

Recykling baterii

Recykling baterii

Odpady budowlane

Odpady budowlane

odpady mieszane

Odpady mieszane

niszczenie akt i dokumentów

Niszczenie
akt i dokumentów