Złom metali i utylizacja odpadów budowlanych

 

Odpady budowlane stanowią 30% wszystkich odpadów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej. W Polsce odpady z budów, remontów i rozbiórek to aż około 4 milionów ton każdego roku. Większość z nas przyczynia się do powstania tej monstrualnej góry podczas budowy domu, remontu mieszkania czy choćby gipsowania pękniętego sufitu. Czy tego rodzaju nieczystości można zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska? Na szczęście tak.

Odpady budowlane to przede wszystkim gruz, drewno, metal (złom miedzi, metali, aluminium czy kabli), ale także resztki folii czy styropianu. Żadna z tych rzeczy nie może trafić do zwykłych śmietników, a już szczególnie na dzikie składowiska odpadów. Wszystkie wskazane muszą być przekazywane firmie specjalizującej się w ich utylizacji – przejmuje ona bowiem na siebie ciężar ich bezpiecznego zagospodarowania i przetworzenia.

 

Co zrobić z odpadami po budowie, rozbiórce czy remoncie?

Najbardziej dostępnym i najczęściej wybieranym sposobem na pozbycie się odpadów budowlanych jest zamówienie specjalnego kontenera. Zwykle kontenery na odpady budowlane są dostępne w trzech pojemnościach – około 1,5 m3 oraz 5 i 7 m3. W zależności od potrzeb można również wynająć większe zbiorniki, o pojemności nawet 36m3. Podczas remontu czy sprzątania placu budowy wystarczy zamówić kontener na odpady budowlane w firmie zajmującej się odpadami budowlanymi, a następnie opłacić czas, przez jaki planujemy go zapełniać. Po jego zapełnieniu przedsiębiorstwo go odbierze i właściwie zutylizuje zawartość.

Wywożone resztki po remoncie, rozbiórce czy budowie mogą zostać poddane recyklingowi. Utylizacja odpadów budowlanych to przede wszystkim odseparowanie różnych materiałów: gruzu, prętów zbrojeniowych, drewna, złomu miedzi, metali, aluminium czy kabli bądź też szkła. Każda z tych grup jest dalej przetwarzana do dalszego wykorzystania.

 

Recykling – sposób na odpady budowlane i odzyskanie materiałów budowlanych

Gruz, który stanowi największą część odpadów, dzieli się ze względu na to, czy pochodzi z betonu, czy z cegieł i przerabia się na kruszywo, które jest później używane w budownictwie. Gruboziarnisty żwir jest stosowany do wykonywania drenaży. Kruszywa betonowe i ceglane wykorzystuje się natomiast przy robieniu podbudów dróg oraz do sypania nasypów czy wzmacniania gruntu. Część kruszywa betonowego dobrej jakości jest używana do produkcji betonu.

Znacząca część odpadów to różne rodzaje drewna: deski wykorzystywane do szalunków, porozbiórkowe elementy konstrukcyjne – belki, dźwigary, części pokrycia dachów, pozostałości stolarki okiennej czy wreszcie elementy wykończeniowe. Większość tego rodzaju elementów może być przetworzona na surowce nadające się do ponownego wykorzystania. Pozyskiwane w ramach utylizacji odpadów budowlanych drewno można z powodzeniem wykorzystać jako materiał do produkcji płyt wiórowych lub innych materiałów drewnopochodnych. Resztki mogą być używane w przemyśle energetycznym i spalane jako biomasa.

Złom budowlany, czyli złom miedzi, metali, aluminium czy kabli to elementy konstrukcyjne budynków, pręty zbrojeniowe, fragmenty instalacji wodociągowych i sanitarnych, przewody elektryczne. Są to materiały od dawna kojarzące się z recyklingiem i ponownym wykorzystaniem. Po odseparowaniu od pozostałych odpadów są one bowiem dzielone według surowca, z którego zostały wykonane na stal, metale kolorowe (metale nieżelazne), żeliwo i elementy zespolone z kilku rodzajów metalu. Elementy metalowe po oddzieleniu od odpadów budowlanych są następnie traktowane jak złom z każdego innego źródła.

Przekazanie odpadów budowlanych firmie zajmującej się recyklingiem to ekologiczny, szybki i zgodny z prawem sposób pozbycia się kłopotu.

W przypadku pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

17 01 01 beton
19 12 02 metali żelaznych
19 12 03 metali nieżelaznych
19 12 04 odpady z tworzyw sztucznych
19 12 05 szkła
16 01 03 opon
17 01 02 gruz
17 01 03 ceramiczne
17 04 09 metali zanieczyszczonych

 

Okna

Drewno

Odpady rozbiórkowe

odpady budowlane

Wtyczka

Elektroodpady

Recykling baterii

Recykling baterii

Odpady budowlane

Odpady budowlane

odpady mieszane

Odpady mieszane

niszczenie akt i dokumentów

Niszczenie
akt i dokumentów