Produkcja miedzi

 

Miedź jest ceniona ze względu na przewodność elektryczną i cieplną, a także trwałość i własności antybakteryjne. Recykling miedzi pozwala zaoszczędzić 80% energii, którą pochłania rafinacja pierwotna (recykling miedzi wymaga użycia zaledwie 20% energii potrzebnej do obróbki świeżo wydobytego surowca).

Wtyczka

Elektroodpady

Recykling baterii

Recykling baterii

Odpady budowlane

Odpady budowlane

odpady mieszane

Odpady mieszane

niszczenie akt i dokumentów

Niszczenie
akt i dokumentów