Firma recyklingowa dbająca o środowisko

 

ochrona środowiska

Firmie Recykling S.A. we wszelkich działaniach przyświeca jeden najważniejszy cel - ochrona środowiska naturalnego. Dlatego Dział Marketingu Firmy samodzielnie inicjuje oraz uczestniczy we wszystkich możliwych, nie tylko regionalnych, przedsięwzięciach wspierających działania proekologiczne. Uważamy, że priorytetowym zadaniem wszystkich instytucji rządowych jak i pozarządowych jest zwiększanie świadomości obywateli na temat środowiska a przede wszystkim ochrony naszego wspólnego dobra, jakim jest natura. Mając świadomość, że fundamentem wielopokoleniowych zmian jest edukacja, działania Firmy w główniej mierze skupiają się prowadzeniu prelekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie całej RP.