Odbiór elektroodpadów – recykling AGD i RTV

 

Wszystkie elektryczne i elektroniczne sprzęty gospodarstwa domowego są zbudowane z różnego rodzaju materiałów – mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Z tego też względu ich wyrzucanie do koszy z odpadami zmieszanymi jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Chcąc prawidłowo je zutylizować, należy oddać je do firmy, która zajmuje się recyklingiem AGD. Działania te pozwalają uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Warto wiedzieć, że recykling elektroodpadów pozwala odzyskać i ponownie wykorzystać zawarte w sprzęcie AGD materiały.

Firma Karat Recykling S.A. prowadzi recykling AGD i recykling RTV, umożliwiając Klientom bezproblemowe pozbycie się kłopotu i przekształcenie zbędnych elektrośmieci w cenne materiały do ponownego wykorzystania. Dzięki temu każdy może małym kosztem przyczynić się do ochrony przyrody.

 

zbiórka elektroodpadów

Jakie rodzaje elektrośmieci można wyróżnić?

 

 • wielkogabarytowe urządzenia AGD (m.in. lodówki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki),
 • sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny (m.in. notebooki, komputery PC, drukarki, kopiarki, skanery, faksy, telefony komórkowe),
 • sprzęt audio-video (m.in. telewizory, głośniki, magnetofony, kamery, odtwarzacze DVD, instrumenty muzyczne),
 • małogabarytowe urządzenia AGD (m.in. odkurzacze, żelazka, tostery, miksery, zegary),
 • zabawki, urządzenia do rekreacji (m.in. konsole gier video, automaty, sportowy sprzęt elektryczny i elektroniczny),
 • narzędzia (m.in. wiertarki, piły, kosiarki, maszyny do szycia.

 

Jakie elektrośmieci odbieramy?

Odbieramy elektrośmieci wielkogabarytowe, takie jak lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, telewizory.

 

Co z małymi elektrośmieciami?

Małe elektrośmieci można oddać do punktu zbierania w Rogówku – mieści się on pod adresem:

Rogówko 120

87-162 Lubicz

UWAGA! Baza w Lubiczu na Toruńskiej 64 jest już nieaktywna.

 

odbiór elektrośmieci

 

 

Odbiór elektroodpadów

 

Firmy i instytucje

Firmy oraz instytucje mające na stanie zużyty sprzęt elektryczny bądź elektroniczny będący przedmiotem ewidencji (np. sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, teleinformatyczny, drukarki, faksy, narzędzia, sprzęty kuchenne, telefony, terminale płatnicze, kasy fiskalne, sprzęt fotograficzny itp.) powinny wykazać się Kartą Przekazania Odpadu.

Firma Karat Recykling S.A. w ramach współpracy zapewnia:

 

 • odbiór oraz transport zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odbiór oraz transport baterii i akumulatorów w ramach recyklingu baterii,
 • wydanie Karty Przekazania Odpadu oraz sprawozdania potwierdzającego przeprowadzenie recyklingu,
 • niszczenie tajnych dokumentów za pomocą licencjonowanych urządzeń,
 • niszczenie dysków twardych zawierających poufne informacje przy użyciu licencjonowanych urządzeń.

 

Jeśli mają Państwo pytania bądź chcą umówić termin oraz warunki odbioru rzeczonego sprzętu, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem firmy.

 

Zakłady komunalne

Zgodnie z normami wprowadzonymi przez Ustawę o odpadach oraz Ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), rzeczony sprzęt powinien zostać oddzielony od pozostałych odpadów komunalnych w trybie obligatoryjnym. Firma Karat Recykling S.A., wychodząc naprzeciw regulacjom prawnym oraz potrzebom potencjalnych i obecnych kontrahentów, w sposób profesjonalny oraz długofalowy podejmuje wszelkie czynności mające na celu realizację kryteriów zawartych w ustawach poprzez:

 

 • skup zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego po atrakcyjnych cenach,
 • skup baterii oraz akumulatorów po atrakcyjnych cenach,
 • odbiór tonerów i świetlówek (oferta specjalna),
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony środowiska dla pracowników Państwa firmy, z uwzględnieniem zaistniałych zmian, zarówno w prawie polskim, jak i unijnym,
 • niszczenie tajnych dokumentów przy użyciu licencjonowanych urządzeń,
 • utylizację dysków twardych zawierających poufne informacje z wykorzystaniem licencjonowanych urządzeń.

 

Jeśli mają Państwo pytania bądź chcą umówić termin oraz warunki odbioru rzeczonego sprzętu, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem firmy.

 

Gminy

Zgodnie z Polską regulacją prawną (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), wszystkie gminy powinny tworzyć sposobność do należytego postępowania z szeroko rozumianymi odpadami. Należy jednak pamiętać, że tak specjalistycznym zadaniem jak zbiórka elektroodpadów może zajmować się jedynie przedsiębiorstwo zewnętrzne.

Firma Karat Recykling S.A., mając na uwadze niebezpieczeństwo płynące z nieodpowiedniego przechowywania i składowania elektroodpadów, proponuje Państwu w pełni profesjonalny oraz szybki odbiór elektroodpadów. Jesteśmy gotowi utworzyć punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie każdej z gmin. Dodatkowo Firma Karat Recykling S.A. organizuje spotkania edukacyjne dla mieszkańców, podczas których wyjaśnia zasady właściwego i świadomego postępowania z elektroodpadami. Nasi specjaliści, podczas fachowo przygotowanych spotkań, w przyjemny i prosty sposób oraz z wykorzystaniem platform multimedialnych informują mieszkańców o negatywnych skutkach niewłaściwego postępowania z elektroodpadami.

Firma Karat Recykling S.A. oferuje:

 

 • przeprowadzenie kampanii edukacyjnych i proekologicznych dla mieszkańców poszczególnych gmin,
 • szkolenia dla pracowników gminy z zakresu ochrony środowiska i odnoszących się do niej regulacji prawnych,
 • różnorodne formy darmowej zbiórki elektroodpadów.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym pracownikiem.

 

Odbiorcy prywatni

Firma Karat Recykling S.A. jako jeden z podmiotów aktywnie uczestniczących w szerzeniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, dostrzega znaczną poprawę w zmianie negatywnych przyzwyczajeń, będących niegdyś plagą wśród naszych rodaków. Świadomość ogólnopolskiego problemu dotyczącego właściwego postępowania z elektroodpadami motywuje nas do podejmowania coraz to nowszych inicjatyw. Ich głównym celem jest propagowanie proekologicznego stylu życia. Polacy wiedzą, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać do zwykłych śmietników komunalnych. Niemniej pojawia się problem braku wiedzy, co należy z nimi zrobić. W takiej sytuacji wystarczy krótki e-mail lub telefon do przedstawicieli naszej firmy, którzy bez najmniejszego problemu i zbędnych komplikacji uzgodnią z Państwem dogodny termin odbioru rzeczonego sprzętu. Tego typu rozwiązanie jest również korzystne dla osób starszych lub niemających własnego środka lokomocji. Pracownicy Firmy Karat Recykling S.A. samodzielnie załadują sprzęt na samochód transportowy, co znacznie usprawni całość procesu.

 

Firma Karat Recykling S.A. oferuje:

 

 • odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z Państwa domów i mieszkań,
 • załadunek zużytego sprzętu,
 • wystawienie odpowiednich zaświadczeń.

 

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem firmy.

Mają Państwo pytania? Zachęcamy do wysłania zapytania – na wszystkie wiadomości odpowiadamy w możliwie najkrótszym czasie.

 

16 02 11 Zużyte urządzenia
16 02 13 Zużyte urządzenia
16 02 14 Zużyte urządzenia
16 02 15 Zużyte urządzenia
  Elementy usunięte z zużytych urządzeń
  Elektroodpady
  Zużyte urządzenia
  Odpady elektronika
  Recykling komputerów
  Recykling monitorów
  Recykling lodówek
  Recykling drukarek
  Odpady AGD
  Odpady kable
  Recykling telewizorów
17 04 10 Kable
08 03 17 /18 Toner drukarski
Wtyczka

Elektroodpady

Recykling baterii

Recykling baterii

Odpady budowlane

Odpady budowlane

odpady mieszane

Odpady mieszane

niszczenie akt i dokumentów

Niszczenie
akt i dokumentów