Recykling z zachowaniem norm środowiskowych

 

Karat Recykling P.S.A. dokłada wszelkich starań, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko wynikający z działalności Organizacji. Aby to osiągnąć, działalność naszej firmy opiera się na Systemie Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001. Certyfikat ten otrzymaliśmy w grudniu 2015 roku. Jesteśmy certyfikowani na: przetwarzanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, przetwarzanie baterii , recykling metali oraz odzysk opakowań a także na demagnetyzację nośników danych i niszczenie dokumentów poufnych zgodnie z normą tajności DIN 66399.

 

Dokumenty

 Polityka środowiskowa

Certyfikat ISO w języku polskim

Certyfikat ISO w języku angielskim