Recykling i utylizacja odpadów - ankieta oceny usług

 

W celu zapewnienia naszym Klientom możliwie najwyższej jakości świadczonych usług zależy nam na Państwa opinii, dlatego prosimy o odpowiedź na kilka poniższych pytań.

1. Rozmiar przedsiębiorstwa, którym Państwo zarządzają:

Nieprawidłowe dane

2. Proszę wyrazić swoją opinie na temat Firmy Karat Recykling S.A.

 

Firma Karat Recykling S.A. jest dla mnie wiarygodnym partnerem biznesowym

Nieprawidłowe dane

Firma Karat Recykling S.A. jest liderem w swojej branży

Nieprawidłowe dane

Pracownicy Firmy Karat Recykling S.A. to osoby kompetentne

Nieprawidłowe dane

Firma Karat Recykling S.A. świadczy wysokiej jakości usługi

Nieprawidłowe dane

3. Jakie są Pani/Pana propozycje zmian, służące doskonaleniu współpracy z Firmą Karat Recykling?

Nieprawidłowe dane