Niszczenie dysków twardych, dokumentów i akt

 

niszczenie dokumentów

Niszczenie akt i dokumentów jest niezbędne w każdej firmie i instytucji. Mimo rozwoju cyfrowego przetwarzania informacji, wciąż wiele materiałów jest wytwarzanych w formie papierowej. Często są to wewnętrzne raporty zawierające tajemnice firmy – informacje handlowe, dane o stosowanych technologiach czy planach rozwoju. Przedostanie się ich w niepowołane ręce może przynieść nie tylko ogromne straty finansowe, ale też kłopoty prawne.

Warto pamiętać, że zaostrzające się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych nakładają na administratorów danych osobowych coraz to nowe obowiązki dotyczące zabezpieczenia przechowywanych danych i ich niszczenia. Aby spełnić wymogi nowych regulacji, trzeba skrupulatnie przestrzegać procedur i dysponować odpowiednim sprzętem. Samodzielne wywiązywanie się z tych obowiązków może być nie lada wyzwaniem.

 

Wysokie standardy bezpieczeństwa

Karat Recykling S.A. proponuje usługę niszczenia akt i dokumentów. Zapewniamy przestrzeganie wysokich standardów związanych z bezpieczeństwem materiałów przekazywanych do niszczenia oraz wysoką jakość ich utylizacji. W ramach kompleksowej usługi zapewniamy również bezpieczny transport oraz udokumentowanie właściwego przebiegu procesu przetwarzania w formie zapisu wideo oraz protokołu zniszczenia.

Niszczenie akt i dokumentów odbywa się przy użyciu niszczarki INTIMUS 16.50 z zachowaniem trzeciej klasy tajności, zgodnie z normą DIN 66399, przewidzianą Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Trzecia klasa tajności według normy DIN 66399 oznacza niszczenie dokumentów poufnych i tajnych, do których wyłączny dostęp ma określona i zdefiniowana grupa osób. Są to dokumenty, których ujawnienie mogłoby oznaczać naruszenie tajemnicy handlowej, tajemnicy umowy lub przepisów prawa.

Niszczenie i demagnetyzacja HDD

Elektroniczne nośniki danych przechowują mnóstwo informacji o każdym aspekcie funkcjonowania firmy. Są to zarówno dane wewnętrzne, których ujawnienie może przynieść straty finansowe, jak i dane osobowe, których wydostanie się poza firmę może grozić odpowiedzialnością finansową i karną. Każda wymiana komputerów to konieczność skutecznego pozbycia się przechowywanych na nich informacji. Zwykłe kasowanie danych nie wystarczy, konieczne jest niszczenie dysków twardych i HDD w taki sposób, by nie dało się odczytać informacji na nim zawartych.

 

Na czym polega demagnetyzacja HDD?

Demagnetyzacja HDD, czyli dysków twardych komputerów, to trwały sposób usunięcia z nich wszystkich danych. Jak wiadomo, informacje na dysku twardym (HDD) są zapisywane magnetycznie. Każdy komputer posługuje się informacją zapisaną jako ciąg zer i jedynek. Zapis na HDD to te same zera lub jedynki utrwalone jako kierunek namagnesowania danego obszaru. Proces niszczenia HDD polega na poddaniu dysku silnemu impulsowi magnetycznemu. Sprawia on, że różnice między kierunkami namagnesowania każdego obszaru na dysku stają się na tyle małe, że nie sposób określić, w jakim kierunku nośnik był namagnesowany. Nie wiadomo więc, czy zapisana informacja była zerem, czy jedynką. Wszystkie informacje przechowywane na dysku poddanym demagnetyzacji są bezpowrotnie stracone.

Zaletą niszczenia dysków twardych tą metodą jest fakt, że można ją stosować także na dyskach, które są popsute. Usunięcie danych z takiego dysku inną metodą byłoby niemożliwe.

W celu zapoznania się ze szczegółami oferty prosimy o kontakt z pracownikiem firmy.

 

Odbiór makulatury

Recykling makulatury jest najstarszą formą wykorzystania odpadów. W ramach świadczonych usług oferujemy efektywne rozwiązania z zakresu recyklingu makulatury dla firm. W Karat Recykling S.A. prowadzimy nie tylko odbiór odpadów zmieszanych, ale też odbiór makulatury - zajmujemy się gromadzeniem, transportem i recyklingiem wszystkich rodzajów papieru. Działania recyklingowe odgrywają kluczową rolę w dbaniu o środowisko naturalne. Ich głównymi celami są ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska, a także zmniejszenie kosztów produkcji papieru. Ponowne wykorzystanie makulatury pozwala także zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza i wód. Do przeprowadzenia wspomnianych czynności wykorzystujemy nowoczesne technologie, które umożliwiają nawet kilkukrotne przerabianie odpadów papierowych. Zaznaczamy, że ważnym etapem recyklingu materiałów jest ich prawidłowa segregacja.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowanej oferty i do kontaktu z nami. Chętnie przedstawimy Państwu zalety segregowania papieru i zajmiemy się odbiorem makulatury z Państwa firmy.

Wtyczka

Elektroodpady

Recykling baterii

Recykling baterii

Odpady budowlane

Odpady budowlane

odpady mieszane

Odpady mieszane

niszczenie akt i dokumentów

Niszczenie
akt i dokumentów