O firmie Karat S.A. z Lubicza

 

Karat Recykling S.A. działa na polskim rynku od 2003 roku, pomagając chronić środowisko naturalne przez rozwiązywanie problemów związanych z odpadami. Firma prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianego recyklingu – odbioru, magazynowania i przetwarzania odpadów do ponownego wykorzystania. Obszarem szczególnego zainteresowania przedsiębiorstwa jest recykling urządzeń elektronicznych. Firma prowadzi odbiór elektroodpadów oraz ich demontaż dla pozyskania materiałów możliwych do ponownego wykorzystania.

Firma Karat Recykling S.A. zajmuje się także odbiorem i przetwarzaniem zużytych baterii wszelkiego typu. Wykonuje usługi niszczenia dokumentów , także poufnych i tajnych – zgodnie z normą DIN 66399, oraz usuwania danych z dostarczonych przez klientów nośników. Przedsiębiorstwo działa także w obszarze przetwarzania tworzyw sztucznych, które w postaci granulatów oferuje odbiorcom do wykorzystania jako surowiec do produkcji. Firma prowadzi także odbiór i utylizację odpadów budowlanych z prowadzonych przez klientów budów i remontów. W ramach prowadzonej działalności recyklingowej prowadzi odbiór i utylizację odpadów mieszanych różnego rodzaju: oferuje odbiór makulatury, opon, tonerów czy farb i lakierów.

Bogata oferta firmy Karat Recykling S.A., obejmująca szeroki wachlarz usług od odbioru makulatury po odbiór elektroodpadów i ich recykling, jest kierowana do:

  • wprowadzających sprzęt,
  • zbierających zużyty sprzęt,
  • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • firm i instytucji, które chcą zagospodarować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • klientów indywidualnych,
  • instytucji samorządowych prowadzących zbiórki odpadów,
  • zakładów komunalnych odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych,
  • serwisów sprzętu RTV i AGD.​