fundusz europejskiKarat Recykling Spółka Akcyjna otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wdrożenie znacząco ulepszonej technologii odzysku surowców metodą mikronizacji z elementów usuniętych z odpadów ZSEiE dla zwiększenia efektywności procesów odzysku oraz zaoferowani znacząco ulepszonych produktów i usług zagospodarowania odpadów” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nabór nr POIR.03.02.01-IP.03-00-001/21.
Łączna wartość projektu: 1 215 413,71 zł
Kwota dofinansowania: 668 477,54 zł
Przedmiotem projektu jest:
1) Nabycie, posadowienie oraz integracja procesowa mikronizera z funkcjonującą instalacją do przetwarzania elementów usuniętych z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE),
2) Reorganizacja struktur kadrowych, pozyskanie dodatkowych pracowników, szkolenia stanowiskowe,
3) Rozruch i optymalizacja pracy stworzonej instalacji do wysoce efektywnego przetwarzania elementów usuniętych z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE).
Podstawowym celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej w postaci technologii wysoce efektywnego przetwarzania elementów usuniętych z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) oraz innowacji produktowej w postaci znacząco ulepszonej usługi zagospodarowania ZSEiE i znacząco ulepszonego materiału metalonośnego uzyskiwanego po przetworzeniu elementów usuniętych z ZSEiE.