Zasady składowania elektroodpadów

Elektroodpady, potocznie określane także jako elektrośmieci, to pojęcie pod którym rozumiemy zużyte lub zepsute sprzęty gospodarstwa domowego, np. lodówki, telefony, telewizory, żelazka i inne sprzęty zasilane na baterie lub prąd. Jak prawidłowo się z nimi obchodzić, gdy zakończymy ich użytkowanie?

Które elektrośmieci należy poddać procesowi recyklingu i dlaczego?

Elektroodpady dzielą się na 10 grup:

  • urządzenia wielkogabarytowe AGD, np. lodówki i pralki,
  • urządzenia małogabarytowe AGD, np. odkurzacze i suszarki,
  • urządzenia teleinformatyczne, np. komputery i telefony komórkowe,
  • sprzęty RTV, np. telewizory i kamery,
  • oświetlenie, np. żarówki i lampy,
  • narzędzia elektryczne, np. wiertarki i spawarki,
  • zabawki, np. gry wideo i kolejki elektryczne,
  • przyrządy medyczne, np. do radioterapii,
  • przyrządy przeznaczone do kontroli, np. czujniki dymu,
  • automaty, np. do napojów.

Wszystkie wymienione elektrośmieci co coś więcej niż odpady. To przede wszystkim przedmioty, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym dla ludzi i zwierząt. Powodem jest to, że zawierają szkodliwe substancje takie jak chrom, rtęć, ołów, nikiel, a także freon czy azbest (uznawany za silnie rakotwórczy). Jeśli elektrośmieci znajdą się na nielegalnym wysypisku śmieci, wspomniane składniki będą powoli uwalniane i dostaną się do gleby, wody oraz powietrza, a finalnie także do naszych organizmów, doprowadzając do wielu problemów zdrowotnych.

Kto zajmuje się recyklingiem odpadów?

Postęp technologiczny oraz konsumpcjonizm sprawiają, że w gospodarstwach domowych pojawia się coraz więcej sprzętów, które z czasem będą oczywiście ulegać zepsuciu. Aby nie zalegały one w naszych domach, konieczne może okazać się ich przekazanie firmom zajmującym się odbiorem i recyklingiem elektroodpadów, ewentualnie oddanie ich podczas organizowanych regularnie przez władze gmin zbiórek. Wówczas elektrośmieci, które finalnie znajdą się w zakładzie recyklingu, będą tam rozkładane na mniejsze podzespoły, spośród których zostaną wybrane sprawne elementy i najcenniejsze tworzywa do ponownego wykorzystania. Dotyczy to m.in. metali w tym srebra, miedzi i platyny, które następnie zostaną poddane procesowi zmielenia, w wyniku którego będzie można wyprodukować takie elementy jak kołpaki do samochodów, plomby dentystyczne, a nawet elementy do instrumentów muzycznych.

Składowanie, recykling i odbiór elektroodpadów to zajęcia wyspecjalizowanych firm, które dbają, aby potencjalnie niebezpieczne składniki nie przedostały się do środowiska naturalnego.