Przebieg procesu demagnetyzacji HDD

Niejednokrotnie zdarza się, że dane znajdujące się na nośniku magnetycznym, takim jak dysk twardy muszą być trwale usunięte. Większość metod dostępnych na rynku nie wykazuje skuteczności w tym zakresie, gdyż po ich zastosowaniu informacje są jeszcze możliwe do odzyskania. Jedną z bezpieczniejszych metod jest demagnetyzacja HDD. W jaki sposób przebiega wskazane działanie?

 

Na czym polega demagnetyzacja HDD?

Proces realizowany jest przez specjalistyczny sprzęt określany jako demagnetyzator. Usunięcie danych odbywa się przez poddanie nośnika silnemu działaniu impulsu elektronicznego. To doprowadza do powstania różnic między kierunkami namagnesowania każdej części nośnika danych. Demagnetyzacja HDD przyczynia się do tego, że stają się one tak niewielkie, że nie ma możliwości wskazania, w jakim kierunku dysk był namagnesowany. W związku z tym komputer nie będzie umiał zidentyfikować, czy dana informacja była jedynką, czy zerem. Dlatego też komponenty poddane demagnetyzacji HDD nie nadają się już do użycia i nie ma możliwości pozyskania treści, gdyż zostały one bezpowrotnie stracone.

 

Jakie są korzyści z przeprowadzenia demagnetyzacji HDD?

Proces demagnetyzacji HDD sprawia, że niszczeniu ulegają nie tylko informacje umieszczone na nośniku, ale także dane systemowe, użytkownika, a ponadto sposób zapisu treści. Co więcej, znikają również fabrycznie utworzone ścieżki zapisu. Ważną zaletą procesu jest fakt, że można go wykorzystywać także w odniesieniu do popsutych dysków. Żadna inna metoda nie zapewnia takiej możliwości. Komponent nie może już pełnić żadnej funkcji, dlatego też powinien być fizycznie zniszczony. Pozostałości produktu należy oddać przedsiębiorstwu, które świadczy profesjonalne usługi utylizacyjne. W ofercie Karat S.A. z Torunia znajduje się niszczenie HDD, do czego używamy licencjonowanych urządzeń.