Odpady mieszane. Co do nich zaliczamy?

Segregacja odpadów pozwala na odzyskanie przedmiotów wykonanych z materiałów, które można poddać recyklingowi. Wśród nich wymienia się tworzywa sztuczne, szkło, metal oraz makulaturę. Podczas procesu segregacji odzyskiwane są także odpady, których nie można przypisać do żadnej z tych kategorii i określa się je odpadami zmieszanymi. 

Resztki żywności oraz środki higieniczne

Wśród odpadów zmieszanych wymieniamy m.in. środki higieniczne takie jak wata, podpaski oraz pieluchy. To także miejsce, do którego możemy wrzucać odpady papierowe, które nie mieszczą się w kategorii makulatura, np. zużyte ręczniki papierowe. Odpady zmieszane to także resztki żywności pochodzenia zwierzęcego, czyli kości, chrząstki, wędlina, mięso, ale także skorupki po jajkach. Dotyczy to także żywności wieloskładnikowej oraz produktów przeterminowanych znajdujących się w opakowaniach.

Odpady szklane oraz ceramiczne

Do czarnego kontenera z napisem “zmieszane” możemy również wrzucać przedmioty wykonane z ceramiki oraz porcelany. Bezpiecznie umieścimy w nim także niektóre produkty ze szkła, takie jak zbite szyby okienne, szklane bańki oraz szkło żaroodporne. Nie można natomiast wrzucać do niego żarówek oraz świetlówek. Jeżeli wśród pojemników na odpady nie znajduje się kompostownik, możemy w kontenerze na odpady zmieszane umieszczać także fragmenty drewna, gałęzi, popiół oraz trawę. 

Czego nie należy wrzucać do odpadów zmieszanych?

Tym, czego z pewnością nie możemy wrzucać do kontenera na odpady zmieszane, są m.in. odpady wielkogabarytowe jak elektrośmieci oraz odpady budowlane. Nie powinno się tam także umieszczać baterii oraz akumulatorów. Ze względów ekologicznych nie można również pozbywać się w nich niewykorzystanych leków, środków chemicznych oraz opakowań po kosmetykach i dezodorantach. Nie powinno się także wrzucać do niego zużytego ogumienia.