Korzyści z oddania odpadów na zbiórkę

Na szczęście w Polsce świadomość konieczności ochrony środowiska jest coraz większa, a wyrzucanie odpadów do lasu czy jeziora coraz częściej jest potępiane przez społeczeństwo. Śmiecenie utrudniają też coraz bardziej rygorystyczne przepisy, które nakładają wysokie kary na osoby prywatne i firmy, które nie zajmują się swoimi odpadami tak, jak powinny. Większość z nas dostrzega, ile korzyści osiągamy z oddawania odpadów na zbiórki i dlaczego zachowania te powinny być w dalszym ciągu promowane. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.


Rozwój recyklingu

Przede wszystkim odpowiednia segregacja odpadów i oddawanie ich do punktów zbiórek umożliwia ich recykling, czyli nadanie im drugiego życia. Dlaczego recykling odpadów jest tak ważny? Z wielu powodów. Wykorzystując ponownie stare rzeczy, generujemy mniej odpadów zalegających na wysypiskach, na które powoli zaczyna brakować miejsca. Wiele odpadów pozostawionych samych sobie na wysypisku zatruwałoby ziemię i wodę, a co za tym idzie – nas. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że stara, zardzewiała lodówka uwalnia do ziemi metale ciężkie potrzebne do jej produkcji: kadm czy ołów. Jeśli zdecydujemy się zawieźć ją do punktu odbioru elektroodpadów, fachowcy wyjmą  z niej części, których jeszcze będzie można użyć, a także odzyskają z urządzenia szkło, metale i inne surowce, które ponownie przydadzą się w produkcji nowych rzeczy. Substancje, które są trujące, nie trafią do wody czy gleby – zostaną profesjonalnie zneutralizowane. Miedź pozostałą z przewodów w lodówce od punktu zbiórki chętnie odkupi np. firma produkująca elektronikę. Zapłaci za to o wiele mniej, niż gdyby mała kupić nowy surowiec. To jednak nie wszystko! Firmy, kupujące surowce z recyklingu, przyczyniają się do zmniejszenia wydobycia w kopalniach. A ograniczenie działania kopalni to kolejny ukłon w stronę Matki Natury. Podobnie sytuacja wygląda z gruzem po budowie. Dla nas jest on odpadem, jednak odpowiednio przetworzony, staje się pełnowartościowym kruszywem do budowy dróg. Oddając gruz do punktu zbiórki, jednocześnie ograniczamy pozyskiwanie kruszyw naturalnych przez firmy budowlane.

Profesjonalna utylizacja

O pomoc fachowców w utylizacji odpadów warto poprosić też wtedy, gdy chcemy pozbyć się np. starych komputerów czy dysków. Są one nie tylko szkodliwymi elektrośmieciami, ale zawierają też wiele danych poufnych. W przypadku firm dostanie się tych odpadów w niepowołane ręce, mogłoby mieć ogromne negatywne konsekwencje. Dlatego tego typu odpady warto przekazać do zutylizowania specjalistom, którzy zadbają zarówno o zachowanie służbowych tajemnic, jak i ochronę środowiska.