Kiedy trzeba dokonywać wpisów do BDO i kto to robi?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami to system teleinformatyczny, który służy do rejestracji podmiotów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Ideą tego projektu jest racjonalne gospodarowanie odpadami oraz przeciwdziałanie praktykom prowadzącym do dewastacji środowiska. Dzięki BDO kontroluje się ilość odpadów wytwarzanych przez konkretne podmioty, a także sprawdza, czy są one właściwie utylizowane. Jesteś przedsiębiorcą? Dowiedz się, czy obowiązek rejestracji w BDO dotyczy również Ciebie.

 

Kto musi się zarejestrować w BDO?

O tym, kto musi się zarejestrować w BDO, przeczytać można w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach.  Zgodnie z przepisami obowiązek rejestracji w Bazie Danych Odpadowych mają podmioty, które wytwarzają i prowadzą ewidencję odpadów. Wpisu do BDO muszą dokonać przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, smary, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny oraz elektroniczny. Do rejestracji zobligowane są też podmioty, które produkują, importują lub nabywają opakowania w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 

Na czym polega rejestracja w BDO?

Rejestracji w BDO dokonuje się poprzez złożenie stosownego wniosku za pośrednictwem strony internetowej: www.bdo.mos.gov.pl. Taki wniosek zawiera m.in. dane podmiotu, NIP oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do jego reprezentacji. Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa, który ma na to 30 dni. Niektórzy przedsiębiorcy mogą być jednak wpisani do rejestru z urzędu. Wśród takich podmiotów można wymienić te, które np. uzyskały pozwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie, składowanie czy też utylizowanie odpadów mieszanych i innych wyprodukowanych w ramach swojej działalności.