Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Przeciętny Europejczyk w ciągu roku wytwarza niemal pół tony śmieci. Dane te nie są satysfakcjonujące, ale najgorsze jest to, że każdego roku ten niechlubny wynik rośnie. Na szczęście wraz z nim u coraz większej liczby osób wzrasta też świadomość ekologiczna. Da się ją zauważyć np. w odniesieniu do plastiku. Od 2020 roku wprowadzono restrykcje, które ograniczają jego produkcję. Ten krok ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska, ale warto pamiętać, że plastik to niejedyny i wcale nie najgorszy problem, z jakim mierzy się nasza Planeta. Okazuje się, że są odpady, które stanowią o wiele większe zagrożenie.

 

Jaki rodzaj odpadów uznaje się za szczególnie niebezpieczny dla środowiska?

Za największe zagrożenie dla środowiska naturalnego uznaje się tzw. odpady niebezpieczne. Zgodnie z definicją to rodzaj odpadów, które ze względu na swój skład chemiczny, biologiczny lub inne właściwości stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz fauny i flory. W grupie takich śmieci znaleźć można z pewnością te, które zawierają metale ciężkie, w tym kadm, cynk, miedź, rtęć i ołów. Tego rodzaju pierwiastki zagrażają bioróżnorodności, a przenikając do gleby i wód gruntowych mogą doprowadzić do skażenia środowiska.

Aby uniknąć takiego scenariusza, szczególne znaczenie ma odpowiednia utylizacja i recykling elektroniki, sprzętów AGD, baterii, akumulatorów, przewodów elektrycznych, tonerów i kartridży do drukarek, termometrów i świetlówek. Wymienione odpady to jednak nie wszystko. Równie duże zagrożenie dla środowiska stwarzają chemikalia. Odpady, które w swoim składzie mają toksyczne substancje chemiczne, także mogą doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Z tego powodu kluczową rolę odgrywa właściwa utylizacja np. odpadów medycznych, farb, lakierów, kosmetyków oraz leków.