Jakie dokumenty otrzymujemy w skupach złomu?

Przejęcie złomu to jednocześnie także transakcja finansowa. Dlatego musi pozostać po niej ślad w postaci odpowiednio zapisanych dokumentów. Jakie otrzymywane są w tego typu punktach? Serdecznie zachęcamy do poznania szczegółów w tym zakresie.

 

Dokument potwierdzający przekazanie złomu

Najważniejszym dokumentem na który można w tym przypadku liczyć jest formularz przyjęcia odpadów metali, czyli FPO. Jakie informacje się w nim znajdują? To przede wszystkim dane osoby przekazującej odpady, a także dokładne wskazanie tego, jaki rodzaj złomu został oddany. Jeśli chodzi o same dane osobowe, to nie wystarczy imię i nazwisko. Musi być to bowiem także numer dowodu albo innego dokumentu tożsamości oraz aktualny adres zamieszkania. FPO otrzymuje się również w naszym punkcie, np. podczas transakcji jaką jest odbiór elektroodpadów oraz innych, które na bieżąco pozyskujemy.

 

Karta Przekazania Odpadu od przedsiębiorcy

Wiemy już, jaki dokument otrzymywany jest w skupie złomu przez osoby fizyczne. Nieco inaczej procedura ta wygląda jednak w przypadku przedsiębiorców, którzy sami je dostarczają. Wówczas konieczne jest wypisanie Karty Przekazania Odpadu, czyli KPO. Stanowi ona dowód, że dany odpad został przekazany do uprawnionego odbiorcy. Co istotne, od 1 stycznia 2021 roku jest ona generowana wyłącznie dzięki systemowi BDO chyba, że uległ on tymczasowo awarii. Również ten dokument jest bardzo istotny, także dlatego, że stanowi podstawę do opodatkowania transakcji.

Jak widać w przypadku przekazywania odpadów do skupu złomu bardzo istotne jest udokumentowanie takiej transakcji. Będzie to możliwe wtedy, gdy skup działa w sposób legalny i może dopełnić wszystkich niezbędnych w tym zakresie procedur. Aby poznać szczegóły, serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.