Jak bezpiecznie pozbyć się starego akumulatora?

Akumulator zawiera dużo niebezpiecznych dla człowieka i środowiska substancji. Te materiały nigdy nie powinny poza kontrolą trafić do środowiska.

 

Co zrobić ze starym akumulatorem?

W akumulatorach zawarte są metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć. Na elektrolit z kolei składają się zasady i kwasy. Tego rodzaju substancje muszą być w odpowiedni sposób zneutralizowane w związku z tym, że stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, ponieważ są silnie żrące. Oprócz tych niebezpiecznych materiałów, w akumulatorze znajdują się substancje, które można odzyskać i ponownie wykorzystać. Prawidłowy recykling pozwala na odzyskanie i powtórne przerobienie zdecydowanej większości materiałów. Tylko niewielka część, której w żaden sposób nie da się powtórnie wykorzystać, zostaje zneutralizowana i zabezpieczona tak, że nie powoduje negatywnych skutków. Jest wiele firm, które w odpowiedzialny sposób zajmują się kompleksową polityką recyklingu, jedną z nich jest firma Karat Recykling S.A. Oddając stary akumulator w takie miejsce, przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Czego nie wolno robić ze starym akumulatorem?

Z akumulatora powinniśmy korzystać jak najdłużej, wówczas w znacznym stopniu możemy odciążyć środowisko naturalne. Przed pierwszym montażem warto skontrolować działanie instalacji elektrycznej pod kątem ładowania i niekontrolowanego upływu prądu podczas postoju. Jeżeli wychwycona zostanie jakakolwiek usterka, należy ją jak najszybciej naprawić, aby nie doszło do uszkodzenia akumulatora. Należy także unikać rozładowania i pozostawienia takiego rozładowanego akumulatora na mrozie. Jednak po czasie każdy akumulator się zużywa i trzeba go wymienić na nowy. Zużytego akumulatora nie wolno wrzucać do żadnego pojemnika na odpady komunalne. Nie można go włożyć ani do pojemnika na tworzywa sztuczne, ani zmieszane. Stary akumulator powinien być oddany do punktu zbieranie odpadów, który zajmuje się recyklingiem elektroodpadów.