Dlaczego zbieramy zużyte baterie?

Kwestia recyklingu baterii jest znana i poruszana od wielu lat. Dyrektywy i rezolucja UE w tym względzie sięgają lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. A były to przecież czasy, gdy używano dużo mniej baterii i akumulatorków niż obecnie. Teraz ich sprzedaż szacowana jest na 300-400 milionów sztuk rocznie i to tylko w samej Polsce. A ile z nich jest niebezpiecznych dla środowiska? Właśnie tyle. Każda mała bateria może stanowić wielki problem dla ekosystemu.

 

Dlaczego baterie są groźne dla środowiska?

Baterie, akumulatorki, akumulatory – wszystkie one zawierają tzw. metale ciężkie. Kwalifikuje je to do odpadów niebezpiecznych, bowiem ołów, kadm, lit, rtęć mają bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, zwierząt, na ekosystem.

Pamiętając, że rocznie zużywamy setki milionów baterii jednorazowych, z których duża część trafia na wysypiska, mamy pewność, że nie pozostają one bez wpływu na nasze zdrowie i życie.

Można wręcz powiedzieć, bez krzty przesady, że są to odpady śmiertelnie niebezpieczne. Ich niekontrolowane dostanie się do organizmu człowieka, może oznaczać groźne choroby. Łatwo się kumulują, źle wydalają, wywołują przewlekłe, w tym śmiertelne, choroby, schorzenia, wpływają na płodność. Mają też udowodnione działanie kancerogenne, czyli ich obecność w organizmie może powodować choroby nowotworowe.

Przemieszczając się w łańcuchu pokarmowym metale ciężkie, wpływają na rośliny, przez nie na zwierzęta i na ludzi.

Również samo pozyskiwanie metali ciężkich i metali ziem rzadkich nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Ich złoża są coraz mniejsze, a wydobycie coraz droższe.

 

Jak postępować ze zużytymi bateriami?

Wyczerpane baterie czy niesprawne akumulatorki nie mogą trafić do śmieci komunalnych. Nie wolno także wyrzucać ich do typowych odpadów sortowanych – plastik/metal – nie tu bowiem ich miejsce. Zużyte baterie należy koniecznie poddać recyklingowi. Nie tylko dlatego, że tak stanowią przepisy, ale ponieważ jest to jedyne wyjście, by nie szkodzić środowisku i swojemu zdrowiu. Zbieranie zużytych baterii prowadzi też praktycznie każda szkoła, przedszkole czy galeria handlowa, wystawiając na nie specjalne pojemniki. Jest to więc minimalny wysiłek dla nas – robimy to niejako przy okazji. Trafiają one następnie do firm, specjalizujących się w recyklingu baterii, gdzie odbywa się ich dalsze przetwarzanie. W tym procesie daje się odzyskać ponad 99% składowych, w tym tych najważniejszych i najbardziej niebezpiecznych, czyli metali ciężkich. Dzięki temu eliminujemy choć jedną cząstkę z problemu, z którym boryka się teraz świat – czyli degradacji środowiska, w którym żyjemy.