Dlaczego nie wszędzie można oddać na złom AGD i RTV?

Każdy sprzęt, również ten elektryczny i elektroniczny z czasem się psuje. Do niedawna niedziałające urządzenia RTV i AGD trafiały na śmietnik lub do skupu złomu. Jednak od pewnego czasu, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, tylko nieliczne punkty recyklingowe przyjmują niesprawny złom elektroniczny. Gdzie można oddać zepsute elektroodpady?

 

Niebezpieczne elektrośmieci

Uszkodzone sprzęty RTV i AGD nie tylko szkodzą środowisku naturalnemu, ale także zdrowiu ludzi. Podczas ich produkcji wykorzystywane są substancje toksyczne zarówno dla natury, jak również dla człowieka. Należą do nich takie pierwiastki, jak rtęć, ołów, kadm, freon, nikiel oraz niebezpieczny azbest. Nieodpowiednia utylizacja elektrośmieci może być przyczyną skażenia wód, gleby i powietrza. Może również prowadzić do wzrostu zachorowań na nowotwory i choroby cywilizacyjne. Zła gospodarka tym rodzajem odpadów jest zatem bardzo niebezpieczna – tylko właściwa utylizacja elektroodpadów może zwiększyć odsetek odzysku tych sprzętów do ponownego użycia oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

Jak przebiega recykling elektroodpadów?

Utylizacja elektroniki użytkowej – ze względu na zastosowane do ich budowy surowce – wymaga specjalnych procedur recyklingowych, prowadzących do odzyskania jak największej ilości niebezpiecznych materiałów. Nie każdy punkt skupu ma takie możliwości, dlatego nie wszędzie można oddać zepsuty sprzęt RTV i AGD. W specjalistycznych punktach dokonuje się bezpośredniego demontażu urządzeń, dzieląc je na poszczególne odpady, takie jak metale, tworzywa sztuczne, papier, drewno, szkło, elementy niebezpieczne czy elektroniczne. Wykorzystuje się do tego procesy obróbki mechanicznej i separacji fizycznej. Takie działanie pomaga w ograniczeniu przedostawania się do atmosfery jeszcze większej ilości toksycznych substancji.