Czym jest BDO?

Baza danych o odpadach. Jest to zintegrowany system elektroniczny opracowany przez ministerstwo środowiska w celu ewidencji wytwarzanych przez przedsiębiorców odpadów. Dowiedz się, czym jest BDO.

 

Wpis rejestru do BDO

BDO to skrót nazwy Bazy Danych o Odpadach. Jest to zintegrowany system elektroniczny opracowany przez ministerstwo środowiska w celu ewidencji wytwarzanych odpadów przez przedsiębiorców. BDO ma za zadanie uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, walkę z dzikimi wysypiskami, jak również poprawienie poziomu recyklingu. Jeżeli jakaś działalność podlega wpisowi do BDO, należy uzyskać najpierw wpis do rejestru przed jej rozpoczęciem. Wpis do tego rejestru można uzyskać tylko elektronicznie. Elektroniczny wniosek znajduje się na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl. Po przejściu na tę stronę należy następnie wybrać sposób logowania, zazwyczaj jest to e-dowód lub Profil Zaufany. Po wypełnieniu wniosku zgodnie z prowadzoną działalnością należy złożyć oświadczenie i potwierdzić, że zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jest wiele firm, które zajmują się recyklingiem i pomocą w sprawnym wypełnianiu takiego wniosku DBO. Corocznie każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania dotyczącego wytwarzanych odpadów, jak również samej gospodarki odpadami do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Karty przekazania odpadów

Kartę przekazania odpadów stosuje praktycznie każdy przedsiębiorca, który przekazuje odpady objęte obowiązkiem ewidencji. KPO zawiera między innymi:

  • dane posiadacza odpadów,
  • numer rejestrowy,
  • rodzaj działalności,
  • masę i rodzaj odpadów.

Oprócz tego przekazywaniu odpadów towarzyszy ich transport, dlatego też w KPO znajduje się dodatkowa informacja o dacie i godzinie rozpoczęcia transportu oraz numerze rejestracyjnym takiego środka transportu. Taka karta przekazania odpadów utworzona przez przekazującego jest potwierdzona w rejestrze przez wszystkich uczestników biorących udział w przekazywaniu odpadów.