Co się dzieje z oddaną makulaturą?

Duża większość Polaków już przyzwyczaiła się do segregowania odpadów. Chociaż po wprowadzaniu obowiązku sortowania śmieci wielu z nas miało problem, jak robić to poprawnie, z czasem nabraliśmy dobrych nawyków. Wątpliwości wzbudzało między innymi to, co powinno trafić do kosza na papier. Obecnie wiemy już, że nie wolno wrzucać do niego chociażby tapet, zatłuszczonych opakowań po jedzeniu, czy worków po materiałach budowlanych - tego typu przedmioty znacznie utrudniają recykling makulatury. O wiele łatwiej zrozumieć konieczność poprawnego sortowania papieru, gdy się wie, co dzieje z nim, gdy trafi do punktu zbioru makulatury.

 

Przerób makulatury

Makulatura przekazywana jest do punktów zbiórki odpadów celulozowych. Tam jest sortowana pod względem odmiany jakościowej. Papier trafia najpierw do rozwłókniacza z gorącą wodą, gdzie zostaje rozdzielony na włókna celulozowe i poddany wstępnemu oczyszczaniu. Następnie powstała masa makulaturowa trafia do oczyszczania mechanicznego. W jego trakcje usuwane są z niej zanieczyszczenia ciężkie takie jak zszywacze, spinki, piasek itp. Następnie trafia do frakcjonatora, który dzieli jej włókna na długie i krótkie – zostają one poddane różnym rodzajom obróbki. Finalnie masa zostaje zagęszczona i trafia do magazynowania. W przypadku produkcji papieru gazetowego, do pisania, bibułek higienicznych itp. masę należy jeszcze odbarwić i wybielić. Jeśli z kolei chodzi o makulaturę do produkcji papieru pakowego czy tektury falistej, etap ten pomija się. Szacuje się, że z jednej tony makulatury udaje się uzyskać aż 900 kg papieru!

A co z dokumentami?

Właściciele firm (lecz nie tylko oni) często mają problem z tym, co powinni zrobić z wydrukami starych umów, planów rozwoju, czy innych poufnych danych. Chcieliby oddać stosy dokumentów do recyklingu, jednak jednocześnie nie chcą, by dokumenty dostały się w niepowołane ręce. W takich sytuacjach proponujemy skorzystanie z naszych usług profesjonalnego niszczenia akt, w tym demagnetyzacji HDD. Firmy, oferujące niszczenie akt, korzystają z niezwykle wydajnych niszczarek, zachowując trzecią klasę tajności. Trzecia klasa tajności to niszczenie dokumentów poufnych i tajnych, których ujawnienie mogłoby oznaczać naruszenie tajemnicy handlowej, tajemnicy umowy lub przepisów prawa. Dopiero tak zniszczone akta mogą być poddane dalszej obróbce recyklingowej.